Lĩnh vực nghiên cứu

25/2/2019 410 lượt xem
Nghiên cứu vật liệu micro/nano ứng dụng cho y sinh và môi trường, Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các ô xít bán dẫn ZnO, ZnS, SnO2, ZnO/ZnS, ZnO/SnO2…  
Chi tiết

Đề tài NCKH cấp cơ sở

15/5/2020 40 lượt xem
Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện không chì bằng phươn pháp phản ứng pha rắn.  
Chi tiết

Danh mục các đề tài Quỹ NAFOSTED

25/7/2019 265 lượt xem
Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ nano dị thể chức năng trên cơ sở vật liệu nano từ tính...  
Chi tiết

Danh mục các đề tài nghiên cứu

25/2/2019 456 lượt xem
Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho diốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn ... 
Chi tiết

Công bố khoa học (bài báo ISI/Scopus) của Khoa KH&KTVL năm 2020

9/4/2020 318 lượt xem
Danh mục các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2020 của giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu.  
Chi tiết

Công bố khoa học (bài báo ISI/Scopus) của Khoa KH&KTVL giai đoạn 2018-2019.

25/2/2019 546 lượt xem
Công bố khoa học (bài báo ISI/Scopus) của Khoa KH&KTVL giai đoạn 2018-2019  
Chi tiết

Bài báo khoa học khác

25/2/2019 213 lượt xem
Nguyen Thi Nguyet, Tran Trung, Hoang Lan, Vu Van Thu, Pham Hung Vuong, Phuong Dinh Tam, " Direct synthesis of CeO2 gold electrode by electrochemical method ", Vietnam J. Chem., 2019, 571), 57-63  
Chi tiết