“Trước khi đi học đại học: Em sợ không quen ai!”

9/3/2020 297 lượt xem
Lý do để mình chọn học tạiKhoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Phenikaa là bởi mình được định hướng từ gia đình và sự tư vấn rất nhiệt tình của ban tuyển sinh Trường. ...