Tuyển dụng Giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

8/5/2020 1805 lượt xem
Những ứng viên có nhu cầu ứng tuyển vào vị trí việc làm thông báo ở trên cần gửi file mềm bao gồm: (1) sơ yếu lý lịch, (2) lý lịch khoa học, (3) văn bằng và chứng chỉ (bản ... 

Research Scientist Positions

24/9/2019 1598 lượt xem
We are looking for Researcher Scientists with high motivation and excellent research performance for the fields of condensed matter physics and materials science. At present, our research directions focus on three areas (1) nanomaterials, (2) polymer and composite, and (3) ...