Đề tài NCKH cấp cơ sở

15/5/2020 40 lượt xem
Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện không chì bằng phươn pháp phản ứng pha rắn.  

Phòng thí nghiệm vật liệu đại cương

12/5/2020 99 lượt xem
Cung cấp cơ sở vật chất thiết bị phục vụ sinh viên ngành công nghệ vật liệu thực hiện các bài thí nghiệm cơ sở...  

Công bố khoa học (bài báo ISI/Scopus) của Khoa KH&KTVL năm 2020

9/4/2020 318 lượt xem
Danh mục các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2020 của giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu.  

Sinh viên Đại học có công trình đăng báo quốc tế - Liệu có thể?

7/2/2020 2123 lượt xem
Việc có công bố quốc tế khi là học viên cao học hay nghiên cứu sinh là một điều vô cùng khó khăn và đáng mơ đáng mơ ước đối với không chỉ các nhà nghiên cứu trong nước mà còn ... 

Danh sách sinh viên tham gia NCKH

13/12/2019 149 lượt xem
Danh sách tổng hợp các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 dành cho lớp K12 Công nghệ Vật liệu...  

Vật liệu Lượng tử (Quantum Materials Group)

4/9/2019 164 lượt xem
Nhóm nghiên cứu tập trung vào mô phỏng số và các kỹ thuật học máy để giải thích, tiên đoán các tính chất của vật liệu cũng như dự đoán các vật liệu mới.  

Danh mục các đề tài Quỹ NAFOSTED

25/7/2019 265 lượt xem
Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ nano dị thể chức năng trên cơ sở vật liệu nano từ tính...  

Vật liệu Nano ứng dụng trong Y sinh & Môi trường (NEB Group)

15/3/2019 489 lượt xem
Nhóm nghiên cứu Vật liệu và cấu trúc nano cho các ứng dụng y sinh, môi trường;Thiết bị micro-nano cho các hệ thống chẩn đoán-phân tích y sinh và môi trường...  
123