Công bố khoa học (bài báo ISI/Scopus) của Khoa KH&KTVL năm 2020

9/4/2020 318 lượt xem
Danh mục các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI-Scopus trong năm 2020 của giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu.  

Công bố khoa học (bài báo ISI/Scopus) của Khoa KH&KTVL giai đoạn 2018-2019.

25/2/2019 546 lượt xem
Công bố khoa học (bài báo ISI/Scopus) của Khoa KH&KTVL giai đoạn 2018-2019  

Bài báo khoa học khác

25/2/2019 213 lượt xem
Nguyen Thi Nguyet, Tran Trung, Hoang Lan, Vu Van Thu, Pham Hung Vuong, Phuong Dinh Tam, " Direct synthesis of CeO2 gold electrode by electrochemical method ", Vietnam J. Chem., 2019, 571), 57-63