Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu

20/3/2020 885 lượt xem
Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu  

Văn Phòng Khoa

19/11/2019 69 lượt xem
Văn phòng Khoa: Phòng 504 - Nhà A5, Trường Đại học Phenikaa - Tố Hữu - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội  

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

25/2/2019 448 lượt xem
Sơ đồ tổ chức Khoa Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu  
12

CHUYÊN MỤC