Thông báo tổ chức hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa 2020

6/6/2020 10:19 PM

Thông báo tổ chức hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Khoa 2020

Nhằm phát huy khả năng tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học (NCKH) độc lập, khả năng làm việc nhóm, hình thành năng tự học tự nghiên cứu cho sinh viên, và cũng là căn cứ chọn lựa tiến cử tham gia báo cáo NCKH sinh viên cấp trường, Khoa khoa học và kỹ thuật vật liệu tổ chức hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp khoa. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 03/08/2020. Kính mời sự tham gia nhiệt tình của toàn thể các thầy cô cùng các sinh viên trong Khoa.

Tải về: Mẫu 1

            Mẫu 2