Thông báo tuyển dụng: vị trí Giáo vụ khoa

8/8/2019 1:51 AM
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, trường Đại học Phenikaa đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Giáo vụ khoa.
Thông tin chi tiết xem trong file PDF
hoặc tại đây.

Chú ý: hạn nộp hồ sơ trước ngày 30/09/2019.