rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Trường Đại học Phenikaa có công bố mới trên tạp chí nổi tiếng

3/1/2019 10:03 AM

“Sự vận chuyển phonon và điện tích khi thay thế không đồng hóa tại vị trí X trong thành phần nhiệt điện XYZ cấu trúc half-Heusler” là công bố mới của PGS.TS. Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa và các cộng sự.

Công bố mới này được đăng trên tạp chí nổi tiếng và uy tín Acta Materialia của Hà Lan. Đây là tạp chí nằm trong TOP 5 tạp chí uy tín nhất về Vật liệu kim loại và Hợp kim.

Công bố này đưa ra kết quả đánh giá ảnh hưởng của việc pha tạp Niobium (Nb) lên tính chất nhiệt điện của bán dẫn loại n half-Heusler ((Hf0.25Zr0.25Ti0.5)1-xNbxNiSn). Các mẫu thử nghiệm được tổng hợp bằng phương pháp hồ quan nóng chảy (SPS) với nồng độ pha tạp Nb x = 0, 0.005, 0.01, 0.015, 0.02, và 0.025. Khi nồng độ pha tạp Nb tăng lên, độ dẫn điện tăng lên đáng kể trong khi hệ số Seebeck và độ dẫn nhiệt giảm nhẹ dẫn đến, hệ số Power Factor tăng theo nồng độ pha tạp.

Kết quả nghiên cứu đạt được độ phẩm chất nhiệt điện tăng từ ZT = 0.55 đối với mẫu không pha tạp Nb lên ZT xấp xỉ 1.0 với mẫu pha tạp 2.5% Nb. 

Sự giảm đáng kể độ dẫn nhiệt của mạng tinh thể do các tăng các tương tác phonon-phonon khi nồng độ pha tạp tăng, mức độ tách pha lớn hơn là nguyên nhân làm tăng độ phẩm chất nhiệt điện ZT.