rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

3/1/2019 6:46 PM

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

- Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
2014 - van ban hop nhat quy che 43 va thong tu 57.pdf