rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Lĩnh vực nghiên cứu

2/25/2019 1:03 PM

Danh sách các đề tài nghiên cứu sinh viên có thể tham gia cùng.

STT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Đề tài NCKH sinh viên K12 và K13 có thể tham gia cùng

Ghi chú

1

Phương Đình Tâm

Khoa MSE

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu MoS2/PANI

 

2

Phương Đình Tâm

Khoa MSE

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu MoS2/Ag

 

3

Phương Đình Tâm

Khoa MSE

Nghiên cứu một số phương pháp cố định enzyme lên bề mặt điện cực

 

4

Phương Đình Tâm

Khoa MSE

Nghiên cứu tổng hợp một số loại dung môi thân thiện môi trường để tổng hợp các hạt nano kim loại

 

5

Phương Đình Tâm

Khoa MSE

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano Pd cho ứng dụng cảm biến sinh học

 

6

Hoàng Như Vân

Khoa MSE

Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang chuyển đổi ngược của vật liệu ZrO2 pha tạp ion đất hiếm và kim loại chuyển tiếp

 

7

Hoàng Như Vân

Khoa MSE

Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang của vật liệu hydroxyapatite pha tạp ion đất hiếm cho ứng dụng y-sinh

 

8

Hoàng Như Vân

Khoa MSE

Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang chuyển đổi ngược của vật liệu hydroxyapatite pha tạp ion đất hiếm cho ứng dụng cảm biến sinh học

 

9

Đinh Thị Hinh

Khoa MSE

Khảo sát các tính chất của gốm áp điện nền chì (Pb,Zr)TiO3 pha tạp

 

10

Đinh Thị Hinh

Khoa MSE

Khảo sát các tính chất của gốm áp điện không chì nền (Bi,Na)TiO3 pha tạp

 

11

Đinh Thị Hinh

Khoa MSE

Khảo sát các tính chất của gốm áp điện không chì nền (K,Na)NbO3 pha tạp

 

12

Lê Mạnh Tú

Khoa MSE

Nghiên cứu chế tạo chất điện ly sử dụng hỗn hợp ion lỏng choline chloride/urea và ứng dụng trong điện phân Cr từ muối Cr(III) nhằm thay thế công nghệ mạ truyền thống

 

13

Lê Mạnh Tú

Khoa MSE

Tận thu một số kim loại (Ag, Ni, Co, Zn) từ pin phế thải sử dụng hỗn hợp ion lỏng choline chloride/ethylene glycol thân thiện môi trường

 

14

Lê Mạnh Tú

Khoa MSE

Tinh toán các thông số nhiệt động lực học và động học của quá trình tạo mầm và lớn lên từ mầm của tinh thể kim loại trên điện cực các bon thủy tinh

 

15

Lê Mạnh Tú

Khoa MSE

Nghiên cứu chế tạo chất điện ly sử dụng hỗn hợp ion lỏng tạo thành từ muối kim loại và ethylene glycol ứng dụng trong mạ điện nhằm thay thế công nghệ mạ truyền thống

 

16

Bùi Văn Hào

Khoa EEE

Chế tạo vật liệu đơn nguyên tử kim loại bằng phương pháp lắng đọng đơn lớp nguyên tử từ pha hơi (ALD)

*Yêu cầu:
1. Thời gian tham gia tối thiểu 2 năm;
2. Sinh viên giỏi Hóa học & Vật lý, có khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh và có đam mê nghiên cứu khoa học.

*Ghi chú: Sinh viên K13 được khuyến khích tham gia.

 

17

Bùi Văn Hào

Khoa EEE

Tổng hợp vật liệu nano thấp chiều (0D, 1D và 2D) bằng các phương pháp hóa học và biến tính bề mặt bởi các hạt nano/màng siêu mỏng (< 2 nm) bằng phương pháp ALD

* Yêu cầu:
1. Thời gian tham gia tối thiểu 2 năm;
2. Sinh viên giỏi Hóa học & Vật lý, có khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh và có đam mê nghiên cứu khoa học.

*Ghi chú: Sinh viên K13 được khuyến khích tham gia.

 

18

Nguyễn Viết Hương

Khoa EEE

Nghiên cứu vật liệu màng mỏng trong suốt dẫn điện SnOx bằng phương pháp ALD (thời gian tối thiểu 2 năm)

* Yêu cầu:
1. Thời gian tham gia tối thiểu 2 năm;
2. Sinh viên giỏi Toán & Vật lý, có khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh và có đam mê nghiên cứu khoa học.

*Ghi chú: Sinh viên K13 được khuyến khích tham gia.

 

19

Lê Anh Tuấn

Viện NANO

Nghiên cứu tổng hợp bạc nano kim loại (bio-Ag) theo phương pháp sinh học và định hướng ứng dụng

 

20

Lê Anh Tuấn

Viện NANO

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano tổ hợp trên cơ sở spinnel từ tính ZnFe2O4 với rGO và khả năng ứng dụng trong cảm biến

 

21

Lê Anh Tuấn

Viện NANO

Nghiên cứu chế tạo hạt nano Cu kim loại bằng phương pháp điện hóa và khả năng ứng dụng trong cảm biến đo màu và y sinh

 

22

Trần Mạnh Trung

Khoa MSE

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu AlPO4:(Eu3+,Cr3+) nhằm ứng dụng trong điốt phát quang ánh sáng trắng có CRI cao

 

23

Trần Mạnh Trung

Khoa MSE

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của cấu trúc một chiều dị thể ZnO-MoS2 nhằm ứng dụng trong điốt phát quang ánh sáng trắng có CRI cao

 

24

Trần Mạnh Trung

Khoa MSE

Nghiên cứu chế tạo màng phủ đa lớp siêu kỵ nước trên vải coton nhằm ứng dụng chống tia cực tím, tự làm sạch và tách dầu

 

25

GS. Nguyễn Văn Hiếu

Khoa Điện Điện Tử

Development of gas nanosensors based on 2D materials

 

26

GS. Nguyễn Văn Hiếu

Khoa Điện Điện Tử

Development of gas nanosensors based on metal oxide nanofibers

 

27

TS Phạm Anh Tuấn
ThS Hà Thu Hường

R&D Vicostone

Tổng hợp và khảo sát tính chất của nhựa Polyester không no

Do các thầy cô ở Tập Đoàn Phenikaa hướng dẫn, nên các em sinh viên sẽ lên trụ sở của Tập Đoàn để thực hiện nghiên cứu

28

TS Phạm Anh Tuấn
ThS Đồng Quang Thức

R&D Vicostone

Chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu Polyme Compozit thân thiện môi trường, gia cường bằng thạch anh

29

TS Phạm Anh Tuấn
ThS Hà Thu Hường

R&D Vicostone

Nghiên cứu tổng hợp màng phủ Nano ứng dụng cho sản phẩm đá thạch anh nhân tạo

30

Đặng Thế Hùng

Khoa MSE

Tính toán độ dẫn điện, độ hấp thụ của các hợp chất lead-iodide perovskite

 

31

Đặng Thế Hùng

Khoa MSE

Tự động hóa việc tìm và nhận diện trong quá trình tổng hợp các vật liệu hai chiều

 

32

PGS. Nguyễn Huy Tùng
TS. Nguyễn Phạm Duy Linh

Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng xơ dừa sử dụng công nghệ điền nhựa vào khuôn (RTM)

Các em sẽ được hướng dẫn bởi các thầy bên Đại học Bách Khoa hỗ trợ liên kết đào tạo hướng dẫn, tuy nhiên số lượng không quá được 10
sinh viên vì cơ sở hạ tầng không cho phép.

33

PGS. Nguyễn Huy Tùng
TS. Nguyễn Phạm Duy Linh

Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của MFC từ sợi tự nhiên đến tính chất của vật liệu nhựa nhiệt dẻo (PP, PE)

34

PGS. Nguyễn Huy Tùng
TS. Nguyễn Phạm Duy Linh

Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của MFC từ sợi tự nhiên đến tính chất của vật liệu cao su

35

PGS. Nguyễn Huy Tùng
TS. Nguyễn Phạm Duy Linh

Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Nghiên cứu chế tạo masterbatch từ cao su tự nhiên, cao su tổng hợp sử dụng phụ gia nano graphen Việt Nam

36

PGS. Nguyễn Huy Tùng
TS. Nguyễn Phạm Duy Linh

Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của MFC từ sợi tự nhiên đến tính chất của vật liệu nhựa nhiệt rắn (polyeste không no, epoxy)

37

PGS. Nguyễn Huy Tùng
TS. Nguyễn Phạm Duy Linh

Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của nano silica đến tính chất của cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, ứng dụng cho cao su chịu mài mòn.

38

PGS. Nguyễn Huy Tùng
TS. Nguyễn Phạm Duy Linh

Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Nghiên cứu cải tiến, ổn định và nâng cao tính chất của filler nhựa nhiệt dẻo trên cơ sở bột CaCO3

39

PGS. Nguyễn Huy Tùng
TS. Nguyễn Phạm Duy Linh

Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Nghiên cứu tổng hợp chất trợ tương hợp MAPP, MAPE.

40

Đào Văn Dương

Khoa Hóa

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu lai hóa nhằm giảm giá thành cho điện cực đối của pin năng lượng mặt trời nhạy quang (DSCs)

 

41

Vũ Ngọc Hùng

Khoa Hóa

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Ti và F pha tạp cấu trúc compozit spinel/layered của vật liệu cathot giàu Li và Mn ứng dụng cho pin Li ion