Danh sách cán bộ

2/26/2019 1:00 PM
      PGS. TS. Phương Đình Tâm

Trưởng Khoa/Giảng viên cao cấp

h-: 13 

Citations: 683 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 31

 
Email: tam.phuongdinh@phenikaa-uni.edu.vn 

Google Scholar

Research Gate


CV


 
 
 
  KS. Đỗ Thị Hòa

Giáo vụ Khoa
Email: hoa.dothi@phenikaa-uni.edu.vn
 
 
 
  TS. Đặng Thế Hùng

Phó Trưởng Khoa

GV/NCV

 

h-: 9

Citation: 215 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: 12

Email: hung.dangthe@phenikaa-uni.edu.vn


Google Scholar

CV

 
 
  TS. Lê Mạnh Tú

GV/NCV

h-: 7

Citations: 94 
(Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 19Email: tu.lemanh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Research Gate


CV

 

 

 
 
  GS. TS. Lê Anh Tuấn

Viện trưởng Viện Nano/Giảng viên cao cấp

h-: 20

Citations: 1551 
(Google Scholar)
   

ISI-Scopus papers > 83
Email: tuan.leanh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar


Research Gate

CV
        
   

TS. Raja Das
 

GV/NCV

h-: 22

 

Citation: 1680 (Google Scholar)
 

ISI-Scopus papers: 57

 

Email: Raja@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar


Full CV
 

 
 
  TS. Hoàng Như Vân
 

GV/NCV

h-: 2 

Citation: 12
(Google Scholar) 

ISI-Scopus papers > 6

 

Email: van.hoangnhu@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Research Gate

Orcid

CV

 

 
  GS. TS. Phạm Thành Huy                 

Hiệu trưởng/Giảng viên cao cấp
 

h-: 15

Citations: 735 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 99

Email: huy.phamthanh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Research Gate

 

 

     

TS. Dương Anh Tuấn

Phó Viện Trưởng (PRATI), GV/NCV

h-: 10

Citations: 218 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 28

 

 
Email: tuan.duonganh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Research Gate

 

 

 

   

TS. Trần Mạnh Trung

GV, NCV

h-: 

Citation:  

ISI-Scopus papers: 

Email: trung.tranmanh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Research Gate

CV

 

     

 

     

TS. Nguyễn Văn Du

GV, Postdoc

 

h-: 2
 

Citation: 26 (Google Scholar)
 

ISI-Scopus papers: 8

 

Email: du.nguyenvan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Research Gate

 

    TS. Đinh Thị Hinh
GV/NCV

h-: 7
Citation: 220 (Google Scholar)
ISI-Scopus papers > 21
 

Email: hinh.dinhthi@phenikaa-uni.edu.vn
 

Google Scholar

Research Gate

CV
    
 TS. Đoàn Anh Vũ
Trưởng Phòng Truyền Thông và Tuyển sinh
 Email: vu.doananh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

CV

 

     GS. TSKH. Trần Vĩnh Diệu 
Nhà giáo nhân dân

GV thỉnh giảng
 

Email: tranvinhdieuplm@gmail.com

     TS. Phạm Anh Tuấn
Tổng giám đốc Viscostone

GV Thỉnh giảng
 

Email: fattuan@gmail.com

     CN. Đào Vũ Phương Thảo
Trợ lý nghiên cứu
 Email: thao.daovuphuong@phenikaa-uni.edu.vn 
CV
     CN. Phạm Kim Ngọc
Trợ lý nghiên cứu
 
Email: ngoc.phamkim@phenikaa-uni.edu.vn
CV
     CN. Lưu Thị Hà Thu
Trợ lý nghiên cứu
 Email: thu.luuthiha@phenikaa-uni.edu.vn
CV
       
 

CHUYÊN MỤC