rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Danh mục các đề tài nghiên cứu

2/25/2019 1:07 PM
  • Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho diốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tư, Quỹ nafosted.
  • Nghiên cứu hệ tạp lượng tử theo các khía cạnh: đa kênh dẫn, đa tạp, và tiến triển theo thời gian, chủ nhiệm đề tài: Nghiêm Thị Minh Hoà, Quỹ nafosted.
  • Mô phỏng Monte Carlo cho hệ tương quan điện tử mạnh có liên kết spin-orbit, chủ nhiệm đề tài: Đặng Thế Hùng, Quỹ nafosted