Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018

1/3/2019 151 lượt xem
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học...  
Chi tiết

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

1/3/2019 138 lượt xem
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành...  
Chi tiết

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1/3/2019 133 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu...  
Chi tiết

Chương trình Đào tạo - Công nghệ Vật liệu

4/2/2020 40 lượt xem
Đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để tạo ra tri thức, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và sẵn sàng ... 
Chi tiết

Thông tin tư vấn Tuyển sinh

1/3/2019 201 lượt xem
Đó là các ngành Khoa học Vật liệu, Công nghệ hạt nhân, Khí tượng - Thủy văn - Hải dương, Công nghệ biển, Khoa học đất… là những ngành học mũi nhọn, nhà nước đang đầu tư, thí sinh ... 
Chi tiết

Tuyển sinh Đại học

1/3/2019 215 lượt xem
Chỉ tiêu: 50 sinh viên, Phương thức: Theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 và học bạ cấp 3 theo tổ hợp (Toán – Lý – Hoá, Toán – Lý – Anh hoặc Toán – Hoá - Anh), Tuyển ... 
Chi tiết