Ba Nhóm Nghiên cứu mạnh ở Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

15/5/2019 203 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA ra mắt các nhóm nghiên cứu mạnh. Các nhà khoa học đứng đầu nhóm sẽ lên kế hoạch phát triển, kết quả là các bài báo quốc tế, công nghệ mới, sáng chế được thương mại ... 

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

16/4/2019 173 lượt xem
Xây dựng môi trường ngôn ngữ nhằm giúp sinh viên luyện tập thực hành những kỹ năng ngôn ngữ một cách tự nhiên và hào hứng...  

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu KHCN cấp trường năm 2019

18/3/2019 192 lượt xem
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Trường Đại học PHENIKAA thông báo việc đăng ký triển khai công tác nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường như sau....  

Seminar của các Giáo sư trường Tokyo Institute of Technology

6/3/2019 141 lượt xem
Giới thiệu về nghiên cứu và các hướng nghiên cứu gần đây của 2 Giáo sư Toshiyuki Ikoma và Nobuhiro Matsushita. Giới thiệu về các chương trình sau đại học tại Đại học Kỹ thuật Tokyo (Tokyo Institute of Technology)... ...