Thông báo tuyển dụng: vị trí Giáo vụ khoa

8/8/2019 124 lượt xem
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, trường Đại học Phenikaa đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Giáo vụ khoa.  

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 – đợt 2

25/7/2019 114 lượt xem
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ ... 

Seminar: Band structure engineering in 2D materials and their heterostructures – Application to nanoelectronics

16/7/2019 182 lượt xem
The family of 2D materials is now very large. The combination of such materials, in the form of either vertical stack or in-plane heterostructure, offers an infinity of opportunities to engineer the band structure for specific applications.  

Hội nghị quốc tế FMS - NANOMATA 2019

10/7/2019 248 lượt xem
FMS - NANOMATA 2019 là Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Khoa học vật liệu tiên tiến và lần thứ 3 về Vật liệu nano, công nghệ và ứng dụng sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng ... 

Ba Nhóm Nghiên cứu mạnh ở Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

15/5/2019 203 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA ra mắt các nhóm nghiên cứu mạnh. Các nhà khoa học đứng đầu nhóm sẽ lên kế hoạch phát triển, kết quả là các bài báo quốc tế, công nghệ mới, sáng chế được thương mại ... 

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

16/4/2019 173 lượt xem
Xây dựng môi trường ngôn ngữ nhằm giúp sinh viên luyện tập thực hành những kỹ năng ngôn ngữ một cách tự nhiên và hào hứng...  

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu KHCN cấp trường năm 2019

18/3/2019 191 lượt xem
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Trường Đại học PHENIKAA thông báo việc đăng ký triển khai công tác nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường như sau....  

Seminar của các Giáo sư trường Tokyo Institute of Technology

6/3/2019 141 lượt xem
Giới thiệu về nghiên cứu và các hướng nghiên cứu gần đây của 2 Giáo sư Toshiyuki Ikoma và Nobuhiro Matsushita. Giới thiệu về các chương trình sau đại học tại Đại học Kỹ thuật Tokyo (Tokyo Institute of Technology)... ... 
12

Thông báo tuyển dụng: vị trí Giáo vụ khoa

8/8/2019 124 lượt xem
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, trường Đại học Phenikaa đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Giáo vụ khoa.  

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 – đợt 2

25/7/2019 114 lượt xem
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ ... 

Seminar: Band structure engineering in 2D materials and their heterostructures – Application to nanoelectronics

16/7/2019 182 lượt xem
The family of 2D materials is now very large. The combination of such materials, in the form of either vertical stack or in-plane heterostructure, offers an infinity of opportunities to engineer the band structure for specific applications.  

Hội nghị quốc tế FMS - NANOMATA 2019

10/7/2019 248 lượt xem
FMS - NANOMATA 2019 là Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Khoa học vật liệu tiên tiến và lần thứ 3 về Vật liệu nano, công nghệ và ứng dụng sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng ...