Hệ thống phòng sạch

25/2/2019 250 lượt xem
Phòng sạch được xây dựng do việc sản xuất một số thiết bị, linh kiện điện tử yêu cầu tính chính xác vô cùng khắt khe...  

Phòng thí nghiệm Vật liệu Y sinh

25/2/2019 232 lượt xem
Một trong những hệ thống phòng thí nghiệm quan trọng nhất được xây dựng để nghiên cứu chế tạo vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực Y sinh...  

PTN Vật liệu Ceramic

25/2/2019 205 lượt xem
Hệ thống phòng thí nghiệm Vật liệu Ceramic của Khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ thực hiện các nghiên cứu từ cơ bản cho đến ứng dụng...  

PTN Vật liệu Điện tử và Công nghệ nano

25/2/2019 282 lượt xem
Một trong những phòng nghiên cứu với thế mạnh và lĩnh vực nghiên cứu về Vật liệu Điện tử và Công nghệ nano hàng đầu của Trường...  

Phòng thí nghiệm vật liệu polymer&composite

25/2/2019 206 lượt xem
Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm các loại vật liệu polymer & composite , vật liệu mới...  

Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và Vi phân tích

22/2/2019 328 lượt xem
Thực hiện các nghiên cứu về tính chất của các vật liệu tiên tiến ở kích thước micro và nano sử dụng các kĩ thuật hiển vi điện tử và vi phân tích...  

Hệ thống phòng sạch

25/2/2019 250 lượt xem
Phòng sạch được xây dựng do việc sản xuất một số thiết bị, linh kiện điện tử yêu cầu tính chính xác vô cùng khắt khe...  

Phòng thí nghiệm Vật liệu Y sinh

25/2/2019 232 lượt xem
Một trong những hệ thống phòng thí nghiệm quan trọng nhất được xây dựng để nghiên cứu chế tạo vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực Y sinh...  

PTN Vật liệu Ceramic

25/2/2019 205 lượt xem
Hệ thống phòng thí nghiệm Vật liệu Ceramic của Khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ thực hiện các nghiên cứu từ cơ bản cho đến ứng dụng...  

PTN Vật liệu Điện tử và Công nghệ nano

25/2/2019 282 lượt xem
Một trong những phòng nghiên cứu với thế mạnh và lĩnh vực nghiên cứu về Vật liệu Điện tử và Công nghệ nano hàng đầu của Trường...