Chương trình Đào tạo - Công nghệ Vật liệu

4/2/2020 40 lượt xem
Đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để tạo ra tri thức, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và sẵn sàng ... 

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018

1/3/2019 152 lượt xem
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học...  

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

1/3/2019 139 lượt xem
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành...  

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1/3/2019 133 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu...  

Thông tin tư vấn Tuyển sinh

1/3/2019 201 lượt xem
Đó là các ngành Khoa học Vật liệu, Công nghệ hạt nhân, Khí tượng - Thủy văn - Hải dương, Công nghệ biển, Khoa học đất… là những ngành học mũi nhọn, nhà nước đang đầu tư, thí sinh ... 

Tuyển sinh Đại học

1/3/2019 215 lượt xem
Chỉ tiêu: 50 sinh viên, Phương thức: Theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 và học bạ cấp 3 theo tổ hợp (Toán – Lý – Hoá, Toán – Lý – Anh hoặc Toán – Hoá - Anh), Tuyển ... 

Hỏi và Đáp

28/2/2019 135 lượt xem
Cho em hỏi điều kiện xét tuyển của Trường Đại học Phenikaa như thế nào? Trường Đại học Phenikaa có 3 hình thức tuyển sinh...  

Giới thiệu về chuyên ngành Công nghệ Vật liệu

25/2/2019 215 lượt xem
Chương trình đào tạo của khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, trường Đại học Phenikaa tập trung vào một số hướng mũi nhọn trong lĩnh vực khoa học vật liệu đang được quan tâm phát triển như: Vật ... 

Chương trình Đào tạo - Công nghệ Vật liệu

4/2/2020 40 lượt xem
Đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để tạo ra tri thức, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và sẵn sàng ... 

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018

1/3/2019 152 lượt xem
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học...  

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

1/3/2019 139 lượt xem
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành...  

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1/3/2019 133 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu...