Trưởng Khoa

28/2/2019 196 lượt xem
PGS. TS. Phương Đình Tâm, Trưởng Khoa. Nghiên cứu về các loại vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến sinh học, cảm biến khí...  

Văn Phòng Khoa

28/2/2019 173 lượt xem
Phòng 118 119 nhà C, Trường Đại học Phenikaa, Tố Hữu, Yên Nghĩa, Hà Đông Hà Nội. Thư ký khoa, Nguyễn Thị Oanh...  

Danh sách cán bộ

26/2/2019 1518 lượt xem
Danh sách cán bộ chủ chốt của Khoa, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trẻ năng động, tốt nghiệp từ các nước...  

Cơ cấu tổ chức

25/2/2019 129 lượt xem
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU  

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

25/2/2019 180 lượt xem
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU