Trưởng Khoa

28/2/2019 259 lượt xem
PGS. TS. Phương Đình Tâm, Trưởng Khoa. Nghiên cứu về các loại vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến sinh học, cảm biến khí...  

Văn Phòng Khoa

28/2/2019 261 lượt xem
Phòng 504 nhà A5 , Trường Đại học Phenikaa, Tố Hữu, Yên Nghĩa, Hà Đông Hà Nội. Giáo vụ khoa: Đỗ Thị Hòa....  

Danh sách cán bộ

26/2/2019 2223 lượt xem
Danh sách cán bộ chủ chốt của Khoa, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trẻ năng động, tốt nghiệp từ các nước tiên tiến trên thế giư...  

Cơ cấu tổ chức

25/2/2019 182 lượt xem
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU  

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

25/2/2019 281 lượt xem
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU  

CHUYÊN MỤC

Trưởng Khoa

28/2/2019 259 lượt xem
PGS. TS. Phương Đình Tâm, Trưởng Khoa. Nghiên cứu về các loại vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến sinh học, cảm biến khí...  

Văn Phòng Khoa

28/2/2019 261 lượt xem
Phòng 504 nhà A5 , Trường Đại học Phenikaa, Tố Hữu, Yên Nghĩa, Hà Đông Hà Nội. Giáo vụ khoa: Đỗ Thị Hòa....  

Danh sách cán bộ

26/2/2019 2223 lượt xem
Danh sách cán bộ chủ chốt của Khoa, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trẻ năng động, tốt nghiệp từ các nước tiên tiến trên thế giư...  

Cơ cấu tổ chức

25/2/2019 182 lượt xem
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU