Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu

20/3/2020 88 lượt xem
Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu  

Trưởng Khoa

28/2/2019 287 lượt xem
PGS. TS. Phương Đình Tâm, Trưởng Khoa. Nghiên cứu về các loại vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến sinh học, cảm biến khí...  

Văn Phòng Khoa

28/2/2019 282 lượt xem
Phòng 504 nhà A5 , Trường Đại học Phenikaa, Tố Hữu, Yên Nghĩa, Hà Đông Hà Nội. Giáo vụ khoa: Đỗ Thị Hòa....  

Danh sách cán bộ

26/2/2019 2397 lượt xem
Danh sách cán bộ chủ chốt của Khoa, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trẻ năng động, tốt nghiệp từ các nước tiên tiến trên thế giư...  

Cơ cấu tổ chức

25/2/2019 204 lượt xem
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU  

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

25/2/2019 310 lượt xem
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU  

CHUYÊN MỤC

Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu

20/3/2020 88 lượt xem
Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu  

Trưởng Khoa

28/2/2019 287 lượt xem
PGS. TS. Phương Đình Tâm, Trưởng Khoa. Nghiên cứu về các loại vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến sinh học, cảm biến khí...  

Văn Phòng Khoa

28/2/2019 282 lượt xem
Phòng 504 nhà A5 , Trường Đại học Phenikaa, Tố Hữu, Yên Nghĩa, Hà Đông Hà Nội. Giáo vụ khoa: Đỗ Thị Hòa....  

Danh sách cán bộ

26/2/2019 2397 lượt xem
Danh sách cán bộ chủ chốt của Khoa, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trẻ năng động, tốt nghiệp từ các nước tiên tiến trên thế giư...