Hội nghị quốc tế FMS - NANOMATA 2019

7/10/2019 4:39 PM

Thông báo số 2 của Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Khoa học vật liệu tiên tiến và lần thứ 3 về Vật liệu nano, công nghệ và ứng dụng 2019

FMS - NANOMATA 2019
 
 
Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Khoa học vật liệu tiên tiến và lần thứ 3 về Vật liệu nano, công nghệ và ứng dụng 
 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng trong các ngày 10-12/11/2019.

 Chúng tôi xin gửi Thông báo số 2 của Hội nghị FMS-NANOMATA 2019 của Ban tổ chức Hội nghị xin gửi tới các thầy, cô, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp quan tâm. 

 Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội nghị, kính mời các thầy, cô, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp truy cập website: http://www.fmsconference.org, http://fms.uet.vnu.edu.vn

Xe thông báo chính thức tại đây.