Lĩnh vực nghiên cứu

2/25/2019 1:03 PM
 • Nghiên cứu vật liệu micro/nano ứng dụng cho y sinh và môi trường
 • Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các ô xít bán dẫn ZnO, ZnS, SnO2, ZnO/ZnS, ZnO/SnO2
 • Chế  tạo bột huỳnh quang cho ứng dụng trong đèn huỳnh quang, huỳnh quang compact và LED.
 • Nghiên cứu các hệ tương quan điện tử mạnh, cụ thể là mô hình Hubbard, các hệ đa orbital tương tác, oxide kim loại chuyển tiếp và các hệ tạp từ, sử dụng phương pháp lý thuyết trường trung bình động kết hợp với mô phỏng Quantum Monte Carlo, lý thuyết phiếm hàm mật độ và các phương pháp số khác cho hệ nhiều hạt
 • Nghiên cứu chế tạo pin bán dẫn màng mỏng
 • Nghiên cứu chế tạo và phát triển LED sử dụng chấm lưởng tử và các ô xít kim loại
 • Xúc tác và hóa học chất rắn, đặc biệt về các vật liệu đóng vai trò xúc tác trong các phản ứng chuyển hóa nguyên liệu sinh khối thành các sản phẩm như nhiên liệu, hóa chất, polymer
 • Tính toán lý thuyết các hệ điện tử tương quan mạnh bất cân bằng,
 • Lý thuyết phổ năng lượng phụ thuộc vào thời gian
 • Tính toán tổi ưu hóa tính chất phát xạ của các vật liệu nhân tạo
 • Vật liệu y sinh ứng dụng trong chấn thương chỉnh hình
 • Các vấn đề thực nghiệm: Khối lượng neutrino; Bất đối xứng số baryon; Vật chất tối; Năng lượng tối; Lạm phát vũ trụ; Dị thường vật lý mới trong va chạm, rã, dao động, và tính chất hạt; Boson và fermion mới; Rã beta kép không sinh neutrino; Vi phạm chẵn lẻ nguyên tử.
 • Các vấn đề lý thuyết và mô hình: Phân bậc; Lượng tử hoá điện tích; Số thế hệ; Vật lý và đối xứng vị; CP mạnh và đối xứng Peccei-Quinn; Mô hình khối lượng neutrino; Mô hình trái phải và mở rộng; Mô hình 3-3-1-1; Mô hình 3-3-1; Thống nhất lớn; Siêu đối xứng; Thêm chiều không thời gian; Số lepton và baryon; R-parity; Sinh lepton hoặc baryon; Bigbang và tiến triển vũ trụ; Hoạt cảnh lạm phát vũ trụ.