Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và Vi phân tích
Thực hiện các nghiên cứu về tính chất của các vật liệu tiên tiến ở kích thước micro và nano sử dụng các kĩ thuật hiển vi điện tử và vi phân tích...  
Hệ thống phòng sạch
Phòng sạch được xây dựng do việc sản xuất một số thiết bị, linh kiện điện tử yêu cầu tính chính xác vô cùng khắt khe...  
Phòng thí nghiệm Vật liệu Y sinh
Một trong những hệ thống phòng thí nghiệm quan trọng nhất được xây dựng để nghiên cứu chế tạo vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực Y sinh...  
PTN Vật liệu Ceramic
Hệ thống phòng thí nghiệm Vật liệu Ceramic của Khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ thực hiện các nghiên cứu từ cơ bản cho đến ứng dụng...  

Vật liệu Lượng tử (Quantum Materials Group)
Nhóm nghiên cứu tập trung vào mô phỏng số và các kỹ thuật học máy để giải thích, tiên đoán các tính chất của vật liệu cũng như dự đoán các vật liệu mới.  
Vật liệu Nano ứng dụng trong Y sinh & Môi trường (NEB Group)
Nhóm nghiên cứu Vật liệu và cấu trúc nano cho các ứng dụng y sinh, môi trường;Thiết bị micro-nano cho các hệ thống chẩn đoán-phân tích y sinh và môi trường...  
Vật liệu Điện tử
Nhóm tập trung nghiên cứu chế tạo các loại cảm biến khí bằng nhiều phương pháp...  
Polymer và Composite
Các nghiên cứu tổng hợp vật liệu Polymer, composite, vật liệu mới tầm cỡ quốc tế được thực hiện phù hợp với điều kiện phát triển ở Việt Nam...